top of page
Psihoterapija Koper Maja Bertok

Psihoterapija je ključ, ki pomaga odpreti zaklenjene dele duše.

Psihoterapja Maja Bertok Koper

Izraz psihoterapija izhaja iz grščine in pomeni zdravljenje duše. Gre za proces, v okviru katerega se oseba (v nadaljevanju klient) redno srečuje s psihoterapevtom z namenom  premagovanja svojih psiholoških težav, ki se lahko navezujejo na različna področja (npr. vedenjsko, čustveno, odnosno, službeno, šolsko, psihosomatsko, ipd.). Glavno orodje v tem procesu  je pogovor, ključni dejavnik pa je odnos, ki se razvije med klientom in psihoterapevtom.

Ta odnos temelji na zaupanju, iskrenosti, sprejemanju, toplini in predstavlja novo izkušnjo bližine, kot temelj za željene spremembe pri klientu.

Psihoterapija pa ni zgolj način za premagovanje trenutnih stisk, simptomov. Predstavlja namreč tudi priložnost za osebnostno rast, temeljitejše poznavanje sebe, svojega načina doživljanja in delovanja. Na ta način ojačamo stik s svojimi notranjimi resursi, talenti, jih znamo uporabiti in uresničiti svoj avtentični jaz.

bottom of page