Psihoterapija Koper Maja Bertok

Sem Maja Bertok iz Kopra po izobrazbi sem bakkalaurea psihoterapevtske znanosti, specializantka psihoterapije pod supervizijo.

S psihoterapijo sem se srečala pred dobrim desetletjem, ko sem na poti odraščanja iskala odgovore na vprašanja, ki pogosto spremljajo prehod v odraslo dobo, in sicer: Kaj želim delati? Kakšna bo moja profesionalna pot? Kdo sploh sem in kakšni so moji potenciali? Po uspešno zaključeni gimnaziji in rednem vpisu na Pravno fakulteto v Ljubljani, so se ta vprašanja vse glasneje oglašala in mi nakazovala, da je moja prava pot nekje drugje.

Psihoterapija Koper Maja Bertok

Z osebno izkušnjo, ki sem jo kot klientka pridobila v individualni in skupinski psihoterapiji, sem na lastni koži spoznala moč in učinkovitost psihoterapije. Moje zanimanje o duševnosti in o psiholoških mehanizmih, predvsem pa o potencialih sprememb, ki jih omogoča psihoterapija, je raslo iz dneva v dan.  Naposled sem spoznala in začutila, da želim postati psihoterapevtka in spremljati tudi druge osebe na poti preobrazbe, ki sem jo prehodila tudi sama.

Moja študijska pot se je tako preusmerila na Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, v okviru katerega sem obiskovala petletni fakultetni program tako na Dunaju kot v Ljubljani. Zaključila sem študij Bakalavreata in sem trenutno magistrandtka psihoterapevtske znanosti. Obenem sem v teku študija opravila triletni specialistični program na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo, kjer sem zaključila izobraževanje in usposabljanje ter pridobila naziv Psihodinamska psihoterapevtka.

Znanje, ki sem ga pridobila skozi študij, osebne izkušnje iz lastnega psihoterapevtskega procesa in izkušnje iz opravljanja psihoterapevtske prakse, utrjujejo moje prepričanje, da je psihoterapija učinkovit način pomoči za osebnostno preobrazbo, ki omogoča svobodnejše, kakovostnejše in polnejše življenje, z globljo povezanostjo s seboj in z drugim.

PSIHOTERAPIJA KOPER  MAJA BERTOK

Sedanja dejavnost 

Izvajam individualno psihoterapijo v Kopru. Poleg tega asistiram na skupinski psihoterapiji psihodinamske modalitete, pod vodstvom Lana Pečjaka.  

Za več informacij in naročanje me lahko kontaktiraš tukaj

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov - Slovenija

Sem izredna članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov - Slovenija (EZPPS)

Etični kodeks

Pri opravljanju psihoterapevtske prakse sem kot psihoterapevtka obvezana k etičnem in strokovnem ravnanju. Ob svojem delu spoštujem vodila, ki jih narekuj Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).