top of page
Psihoterapija Koper Maja Bertok

Sem Maja Bertok, magistra psihoterapevtske znanosti, psihodinamska psihoterapevtka in nosilka evropskega certifikata psihoanalitičnih pristopov, ki ga izdaja Evropska zveza za psihoanalitično psihoterapijo – ECPP.

S psihoterapijo sem se srečala pred dobrim desetletjem, ko sem na poti odraščanja iskala odgovore na vprašanja, ki pogosto spremljajo prehod v odraslo dobo, in sicer: kaj želim delati? Kakšna bo moja profesionalna pot? Kdo sploh sem in kakšni so moji potenciali? Po uspešno zaključeni gimnaziji in rednem vpisu na Pravno fakulteto v Ljubljani, so se ta vprašanja vse glasneje oglašala in mi nakazovala, da je moja prava pot nekje drugje.

Psihoterapija Koper Maja Bertok

Z osebno izkušnjo, ki sem jo kot klientka pridobila v individualni in skupinski psihoterapiji, sem na lastni koži spoznala moč in učinkovitost psihoterapije. Moje zanimanje o duševnosti in o psiholoških mehanizmih, predvsem pa o potencialih sprememb, ki jih omogoča psihoterapija, je raslo iz dneva v dan.  Naposled sem spoznala in začutila, da želim postati psihoterapevtka in spremljati tudi druge osebe na poti preobrazbe, ki sem jo prehodila tudi sama.

Moja študijska pot se je tako preusmerila na Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, v okviru katerega sem obiskovala petletni fakultetni program tako na Dunaju kot v Ljubljani. Zaključila sem magisterij psihoterapevtske znanosti. Obenem sem v teku študija opravila triletni specialistični program na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo, kjer sem zaključila izobraževanje in usposabljanje ter pridobila naziv Psihodinamska psihoterapevtka.

Znanje, ki sem ga pridobila skozi študij, osebne izkušnje iz lastnega psihoterapevtskega procesa in izkušnje iz opravljanja psihoterapevtske prakse, utrjujejo moje prepričanje, da je psihoterapija učinkovit način pomoči za osebnostno preobrazbo, ki omogoča svobodnejše, kakovostnejše in polnejše življenje, z globljo povezanostjo s seboj in z drugim.

PSIHOTERAPIJA KOPER  MAJA BERTOK

Sedanja dejavnost 

Izvajam individualno psihoterapijo v Kopru. 

Za več informacij in naročanje me lahko kontaktiraš tukaj

Etični kodeks

Pri opravljanju psihoterapevtske prakse sem kot psihoterapevtka obvezana k etičnem in strokovnem ravnanju. Ob svojem delu spoštujem vodila, ki jih narekuj Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP).

Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov - Slovenija

Sem redna članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov - Slovenija (EZPPS)

bottom of page