top of page
Psihoterapija Koper Maja Bertok

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Lastnik spletnega mesta (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je Maja Bertok, s.p. (zakoniti zastopnik Maja Bertok, bakkalaurea psihoterapevtske znanosti, specializantka psihoterapije pod supervizijo.)

 

Lastnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. V tem obvestilu je podan opis politike in način zbiranja, uporabe in nadaljnje uporabe osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Ta opis velja bodisi za podatke, ki jih je lastnik že pridobil, kakor tudi za podatke, ki jih bo pridobil v bodoče. Vir osebnih podatkov je lahko spletna stran, sama izvedba storitve ali drugi kontakt iz pogodbenega razmerja.

Osebni podatki, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta lastnik varuje v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2004 in nasl. in z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR 2018) ter s tem Obvestilom o varstvu osebnih podatkov.

Vrste osebnih podatkov:

Lastnik hrani samo tiste podatke, ki jih je uporabnik posredoval in sicer: osebni podatki (ime in priimek), kontaktni podatki (telefonska številka in e-naslov) in sporočila, ki jih uporabnik posreduje lastniku ob komunikaciji (besedilo e-sporočila, ki jo uporabnik posreduje v kontaktnem obrazcu / preko e-pošte, programov za video komunikacijo in glasovno sporočanje). Ob vsakem obisku spletnega mesta se avtomatsko hrani dnevniška datoteka spletnega strežnika (kot npr. IP-št., ki identificira uporabnikov računalnik oz. drugo napravo). V primeru, da so na lastnikovi spletni strani prisotne povezave na druge spletne strani, si lastnik ne prevzema odgovornosti za varovanje osebnih podatkov na teh straneh.

Podatki, ki so dejansko hranjeni, so tisti, ki jih je uporabnik posredoval oz. delil z lastnikom med sodelovanjem. Za informacije v zvezi s hranjenimi podatki, lahko pišete lastniku na: psihoterapija.majabertok@gmail.com  

Trajanje hranjenja osebnih podatkov

Hramba podatkov bo potekala do preklica z vaše strani oz. zahteve po izbrisu vaših osebnih podatkov. Podatke lahko uporabi lastnik za naslednje namene: poslovne namene, reševanje morebitnih sporov in drugih zakonskih obveznosti. Ob prenehanju sodelovanja so podatki hranjeni na morebitnih pogodbah/dogovorih, že izdanih računovodskih dokumentih, arhivskih zapisih in drugih virih, ki zahtevajo daljši čas hranjenja. Po prenehanju zakonskih obveznosti in drugih potreb, vaše podatke lastnik izbriše.

 

Način zbiranja in uporabe osebnih podatkov

Vir podatkov je izpolnitev obrazca, elektronsko sporočilo, obisk spletne strani ali telefonski razgovor. Ravno tako osebne podatke lastnik pridobi za potrebe poslovanja (računovodske evidence).

Uporabnikove osebne podatke lastnik hrani in obdeluje izključno za namen, zaradi katerega jih je uporabnik posredoval. Lastnik zagotavlja najvišji standard pri hrambi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti. Uporaba podatkov je omejena zgolj za namene izvajanja sodelovanja oz. psihoterapevtske dejavnosti, za kar je uporabnik prostovoljno in samoplačniško sklenil poslovno razmerje ter tako privolil k njihovi uporabi. Podatki se hranijo v anonimni obliki za namene statistične analize in supervizije (s šifranti). Kontaktni podatki se uporabljajo za posredovanje računov (e-naslov) in obvestil (e-naslov in tel. številka).

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše podatke obdelujemo za naslednje namene in na podlagi naslednjih pravnih podlag, kot so: pogodbene obveznosti, ki so vezane na poslovanje (terapevtski dogovor in računi), zakonske obveznosti ali v primeru, ko uporabnik poda dovoljenje za specifično obdelavo podatkov, pri čemer ga lahko uporabnik kadarkoli prekliče.

Dostop in uporaba osebnih podatkov s strani tretjih oseb / organov  

Dostop do uporabnikovih osebnih podatkov lastnik ne omogoča nikomur, razen pooblaščenim osebam oz. pravnim subjektom za opravljanje storitev, ki so vezane in potrebne za poslovno sodelovanje z uporabnikom.

Dostop do osebnih podatkov je omogočen tudi uradnim organom, kot so organi kazenskega pregona oz. sodišča na podlagi ustrezne pravne podlage. Le-tem bo lastnik posredoval osebne podatke in vse ostale informacije pridobljene na katerikoli način v zvezi z uporabnikovo identiteto.

Osebni podatki bodo lahko obravnavani s strani tretjih oseb ali organov le v primeru, da le-ti spoštujejo vse predvidene zakonske ukrepe in določila o varovanju osebnih podatkov. V primeru kršitve zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov in kadar to zakon določa, je lastnik dolžan obvestiti uporabnika in pristojne organe.

Uporabnikov nadzor nad svojimi osebnimi podatki

V primeru, da uporabnik želi dostopiti do, popraviti ali izbrisati svoje osebne podatke oz. uveljaviti druge pravice, ki izhajajo iz zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov (GDPR), mora stopiti v kontakt z lastnikom. Lastnik bo uporabniku posredoval kopijo obstoječih osebnih podatkov oz. bo ukrepal skladno z zahtevo uporabnika, skladno z zakonom.

Pravno varstvo

Uporabnik ima kadarkoli pravico vložiti pritožbo pristojnemu nadzornemu organu, v kolikor meni, da lastnik ni primerno varoval osebnih podatkov ali je z njimi napačno ravnal. Pristojni organ bo nato odločil ali so uporabnikovi osebni podatki bili s strani lastnika primerno oz. zakonsko hranjeni / obdelani ter podal morebitna priporočila ali ukrepe za odpravo nepravilnosti. Če organ presodi potrebo po nadzoru, o tem obvesti uporabnika v roku treh mesecev. V kolikor uporabnik obvestila ne prejme, se lahko obrne na pristojno sodišče. GDPR določa rok za odziv o obravnavani vsebini 30 dni od prejema informacij oz. najkasneje v roku dveh mesecev v obsežnih in zapletenih zadevah.

 

Kontakt z lastnikom

Če želite dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z lastnikovo politiko varovanja osebnih podatkov, lahko pišete na psihoterapija.majabertok@gmail.com

Lastnik si pridružuje pravico do spremembe tega obvestila oz. politike varovanja osebnih podatkov. Vse spremembe bodo objavljene na tem spletnem mestu in priporočeno je uporabnikov redno spremljanje morebitnih sprememb.

 

Zadnje posodobitve o varovanju osebnih podatkov na dotičnem spletnem mestu so bile sprejete dne 17.10.2021.

bottom of page